DLTBGYD là gì? Nghĩa của từ dltbgyd

DLTBGYD là gì?

DLTBGYD“Don't let the bastards grind you down” trong tiếng Anh.

DLTBGYD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DLTBGYD“Don't let the bastards grind you down”.

Don't let the bastards grind you down: Đừng để lũ khốn đó nghiền nát bạn.

Giải thích ý nghĩa của DLTBGYD

DLTBGYD có nghĩa “Don't let the bastards grind you down”, dịch sang tiếng Việt là “Đừng để lũ khốn đó nghiền nát bạn”.