DMAX là gì? Nghĩa của từ dmax

DMAX là gì?

DMAX“Maximum of optical density” trong tiếng Anh.

DMAX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMAX“Maximum of optical density”.

Maximum of optical density: Mật độ quang học tối đa.
Thuật ngữ được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực như in ấn, chế độ hiển thị, hình ảnh...

Giải thích ý nghĩa của DMAX

DMAX có nghĩa “Maximum of optical density”, dịch sang tiếng Việt là “Mật độ quang học tối đa”.