DMCA là gì? Nghĩa của từ dmca

DMCA là gì?

DMCA“Digital Millennium Copyright Act” trong tiếng Anh.

DMCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMCA“Digital Millennium Copyright Act”.

Digital Millennium Copyright Act: Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ.

Giải thích ý nghĩa của DMCA

DMCA có nghĩa “Digital Millennium Copyright Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ”.