DMM là gì? Nghĩa của từ dmm

DMM là gì?

DMM“Digital Multimeter” trong tiếng Anh.

DMM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMM“Digital Multimeter”.

Digital Multimeter: Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của DMM

DMM có nghĩa “Digital Multimeter”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số”.