DNDI là gì? Nghĩa của từ dndi

DNDI là gì?

DNDI“Drugs for Neglected Diseases initiative” trong tiếng Anh.

DNDI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNDI“Drugs for Neglected Diseases initiative”.

Drugs for Neglected Diseases initiative: Sáng kiến ​​Thuốc cho Bệnh bị Bỏ rơi.
DNDi.

Giải thích ý nghĩa của DNDI

DNDI có nghĩa “Drugs for Neglected Diseases initiative”, dịch sang tiếng Việt là “Sáng kiến ​​Thuốc cho Bệnh bị Bỏ rơi”.