DNK là gì? Nghĩa của từ dnk

DNK là gì?

DNK“Denmark” trong tiếng Anh.

DNK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNK“Denmark”.

Denmark: Đan Mạch.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của DNK

DNK có nghĩa “Denmark”, dịch sang tiếng Việt là “Đan Mạch”.