DO là gì? Nghĩa của từ do

DO là gì?

DO“Dominica” trong tiếng Anh.

DO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DO“Dominica”.

Dominica: Dominica.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu DO viết tắt khác:

Dominican Republic: Cộng hòa Dominica.
ISO 3166 digram.

Doctor of Osteopathic Medicine: Tiến sĩ Y học nắn xương.

Giải thích ý nghĩa của DO

DO có nghĩa “Dominica”, dịch sang tiếng Việt là “Dominica”.