DODAF là gì? Nghĩa của từ dodaf

DODAF là gì?

DODAF“U.S. Department of Defense Architectural Framework” trong tiếng Anh.

DODAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DODAF“U.S. Department of Defense Architectural Framework”.

U.S. Department of Defense Architectural Framework: Khung kiến ​​trúc của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DODAF

DODAF có nghĩa “U.S. Department of Defense Architectural Framework”, dịch sang tiếng Việt là “Khung kiến ​​trúc của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ”.