DODEA là gì? Nghĩa của từ dodea

DODEA là gì?

DODEA“U.S. Department of Defense Education Activity” trong tiếng Anh.

DODEA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DODEA“U.S. Department of Defense Education Activity”.

U.S. Department of Defense Education Activity: Hoạt động Giáo dục của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
DoDEA.

Giải thích ý nghĩa của DODEA

DODEA có nghĩa “U.S. Department of Defense Education Activity”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động Giáo dục của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ”.