DPCO là gì? Nghĩa của từ dpco

DPCO là gì?

DPCO“Double-Pole Change Over” trong tiếng Anh.

DPCO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DPCO“Double-Pole Change Over”.

Double-Pole Change Over: Thay đổi hai cực.

Giải thích ý nghĩa của DPCO

DPCO có nghĩa “Double-Pole Change Over”, dịch sang tiếng Việt là “Thay đổi hai cực”.