DRABC là gì? Nghĩa của từ drabc

DRABC là gì?

DRABC“Danger, Response, Airway, Breathing, Circulation” trong tiếng Anh.

DRABC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRABC“Danger, Response, Airway, Breathing, Circulation”.

Danger, Response, Airway, Breathing, Circulation: Nguy hiểm, Ứng phó, Đường thở, Thở, Tuần hoàn.
Phương pháp đánh giá ban đầu cho các bước thiết yếu giữa nhân viên y tế và bệnh nhân.

Giải thích ý nghĩa của DRABC

DRABC có nghĩa “Danger, Response, Airway, Breathing, Circulation”, dịch sang tiếng Việt là “Nguy hiểm, Ứng phó, Đường thở, Thở, Tuần hoàn”.

Thuật ngữ này được sử dụng trong lĩnh vực y tế, mà đặc biệt là trong các tình huống cấp cứu.