DRPR là gì? Nghĩa của từ drpr

DRPR là gì?

DRPR“Drawing Practices” trong tiếng Anh.

DRPR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRPR“Drawing Practices”.

Drawing Practices: Thực hành Vẽ.

Giải thích ý nghĩa của DRPR

DRPR có nghĩa “Drawing Practices”, dịch sang tiếng Việt là “Thực hành Vẽ”.