DS là gì? Nghĩa của từ ds

DS là gì?

DS“Dân số” trong tiếng Việt, “Dear son” trong tiếng Anh.

DS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DS“Dân số”, “Dear son”.

Dân số.

Dear son: Con yêu dấu.

Một số kiểu DS viết tắt khác:

Darmstadtium: Darmstadtium.
Ds.

Defence Scientist: Nhà khoa học quốc phòng.

Direct Support: Hỗ trợ trực tiếp.

Dust Storm: Bão bụi.
Mã METAR.

Giải thích ý nghĩa của DS

VIỆT NGỮ.

DS có nghĩa “Dân số” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

DS có nghĩa “Dear son”, dịch sang tiếng Việt là “Con yêu dấu”.