DSAA là gì? Nghĩa của từ dsaa

DSAA là gì?

DSAA“Defense Security Assistance Agency” trong tiếng Anh.

DSAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSAA“Defense Security Assistance Agency”.

Defense Security Assistance Agency: Cơ quan Hỗ trợ An ninh Quốc phòng.
Mỹ.

Một số kiểu DSAA viết tắt khác:

Driving Schools Association of the Americas: Hiệp hội các trường dạy lái xe của Châu Mỹ.

DECT Standard Authentication Algorithm: Thuật toán xác thực tiêu chuẩn DECT.
DECT: Viễn thông không dây nâng cao kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của DSAA

DSAA có nghĩa “Defense Security Assistance Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Hỗ trợ An ninh Quốc phòng”.