DSCSOC là gì? Nghĩa của từ dscsoc

DSCSOC là gì?

DSCSOC“DSCS Operations Center” trong tiếng Anh.

DSCSOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSCSOC“DSCS Operations Center”.

DSCS Operations Center: Trung tâm Điều hành DSCS.
DSCS: Hệ thống Truyền thông Vệ tinh Quốc phòng.

Giải thích ý nghĩa của DSCSOC

DSCSOC có nghĩa “DSCS Operations Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Điều hành DSCS”.