ĐTĐ là gì? Nghĩa của từ đtđ

ĐTĐ là gì?

ĐTĐ“Đái tháo đường” trong tiếng Việt.

ĐTĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐTĐ“Đái tháo đường”.

Đái tháo đường.

Giải thích ý nghĩa của ĐTĐ

ĐTĐ có nghĩa “Đái tháo đường” trong tiếng Việt.