DTF là gì? Nghĩa của từ dtf

DTF là gì?

DTF“Digital Toggling Factor” trong tiếng Anh.

DTF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTF“Digital Toggling Factor”.

Digital Toggling Factor: Yếu tố chuyển đổi kỹ thuật số.

Một số kiểu DTF viết tắt khác:

Department of Treasury and Finance: Vụ Ngân khố và Tài chính.

Democratic Turkey Forum: Diễn đàn Thổ Nhĩ Kỳ Dân chủ.

Dynamic Track Following: Theo dõi động theo dõi.

Department of Taxation and Finance: Cục Thuế và Tài chính.

Devolution Trust Fund: Quỹ ủy thác phát triển.

Directional Transfer Function: Chức năng chuyển hướng.

Danish Tennis Association: Hiệp hội quần vợt Đan Mạch.

Dhaka Translation Fest: Lễ hội dịch thuật Dhaka.

Democratic Teachers' Front: Mặt trận nhà giáo dân chủ.

Deployment Task Force: Lực lượng đặc nhiệm triển khai.

Distributed Terascale Facility: Cơ sở Terascale phân tán.

Giải thích ý nghĩa của DTF

DTF có nghĩa “Digital Toggling Factor”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố chuyển đổi kỹ thuật số”.