DTMF là gì? Nghĩa của từ dtmf

DTMF là gì?

DTMF“Dual-tone multi-frequency signaling” trong tiếng Anh.

DTMF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTMF“Dual-tone multi-frequency signaling”.

Dual-tone multi-frequency signaling: Tín hiệu đa tần số kép.

Giải thích ý nghĩa của DTMF

DTMF có nghĩa “Dual-tone multi-frequency signaling”, dịch sang tiếng Việt là “Tín hiệu đa tần số kép”.