DTRA là gì? Nghĩa của từ dtra

DTRA là gì?

DTRA“Defense Threat Reduction Agency” trong tiếng Anh.

DTRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTRA“Defense Threat Reduction Agency”.

Defense Threat Reduction Agency: Cơ quan giảm thiểu mối đe dọa phòng thủ.

Giải thích ý nghĩa của DTRA

DTRA có nghĩa “Defense Threat Reduction Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan giảm thiểu mối đe dọa phòng thủ”.