DTSA là gì? Nghĩa của từ dtsa

DTSA là gì?

DTSA“Defense Technology Security Administration” trong tiếng Anh.

DTSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTSA“Defense Technology Security Administration”.

Defense Technology Security Administration: Cục An ninh Công nghệ Quốc phòng.
Mỹ.

Một số kiểu DTSA viết tắt khác:

Defend Trade Secrets Act: Bảo vệ Đạo luật Bí mật Thương mại.

Giải thích ý nghĩa của DTSA

DTSA có nghĩa “Defense Technology Security Administration”, dịch sang tiếng Việt là “Cục An ninh Công nghệ Quốc phòng”.