DUMBO là gì? Nghĩa của từ dumbo

DUMBO là gì?

DUMBO“Down Under the Manhattan Bridge Overpass” trong tiếng Anh.

DUMBO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DUMBO“Down Under the Manhattan Bridge Overpass”.

Down Under the Manhattan Bridge Overpass: Xuống dưới cầu vượt cầu Manhattan.
khu phố Brooklyn.

Giải thích ý nghĩa của DUMBO

DUMBO có nghĩa “Down Under the Manhattan Bridge Overpass”, dịch sang tiếng Việt là “Xuống dưới cầu vượt cầu Manhattan”.