DVD là gì? Nghĩa của từ dvd

DVD là gì?

DVD“Digital Versatile Disk” trong tiếng Anh.

DVD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DVD“Digital Versatile Disk”.

Digital Versatile Disk: Đĩa đa năng kỹ thuật số.
là Đĩa video kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của DVD

DVD có nghĩa “Digital Versatile Disk”, dịch sang tiếng Việt là “Đĩa đa năng kỹ thuật số”.