DVLC là gì? Nghĩa của từ dvlc

DVLC là gì?

DVLC“UK Driver and Vehicle Licensing Centre” trong tiếng Anh.

DVLC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DVLC“UK Driver and Vehicle Licensing Centre”.

UK Driver and Vehicle Licensing Centre: Trung tâm cấp giấy phép lái xe và phương tiện của Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của DVLC

DVLC có nghĩa “UK Driver and Vehicle Licensing Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm cấp giấy phép lái xe và phương tiện của Vương quốc Anh”.