DWTS là gì? Nghĩa của từ dwts

DWTS là gì?

DWTS“Dancing With The Stars” trong tiếng Anh.

DWTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DWTS“Dancing With The Stars”.

Dancing With The Stars: Khiêu vũ với các vì sao.

Giải thích ý nghĩa của DWTS

DWTS có nghĩa “Dancing With The Stars”, dịch sang tiếng Việt là “Khiêu vũ với các vì sao”.