DXVA là gì? Nghĩa của từ dxva

DXVA là gì?

DXVA“DirectX Video Acceleration” trong tiếng Anh.

DXVA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DXVA“DirectX Video Acceleration”.

DirectX Video Acceleration: Tăng tốc video DirectX.

Giải thích ý nghĩa của DXVA

DXVA có nghĩa “DirectX Video Acceleration”, dịch sang tiếng Việt là “Tăng tốc video DirectX”.