DY là gì? Nghĩa của từ dy

DY là gì?

DY“Dahomey” trong tiếng Anh.

DY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DY“Dahomey”.

Dahomey: Dahomey.
ISO 3166 digram, lỗi thời từ năm 1977.

Một số kiểu DY viết tắt khác:

Dysprosium: Dysprosium.
Dy.

Giải thích ý nghĩa của DY

DY có nghĩa “Dahomey”, dịch sang tiếng Việt là “Dahomey”.