DZ là gì? Nghĩa của từ dz

DZ là gì?

DZ“Drop Zone” trong tiếng Anh.

DZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DZ“Drop Zone”.

Drop Zone: Vùng Loại.

Một số kiểu DZ viết tắt khác:

Demilitarized Zone: Khu phi quân sự.

Algeria: Algeria.
mã quốc gia ISO 3166-1.

Dzongkha language: Ngôn ngữ Dzongkha.
mã ISO 639-1: dz.

Giải thích ý nghĩa của DZ

DZ có nghĩa “Drop Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng Loại”.