E3 là gì? Nghĩa của từ e3

E3 là gì?

E3“Electronic Entertainment Expo” trong tiếng Anh.

E3 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng E3“Electronic Entertainment Expo”.

Electronic Entertainment Expo: Hội chợ triển lãm giải trí điện tử.

Giải thích ý nghĩa của E3

E3 có nghĩa “Electronic Entertainment Expo”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chợ triển lãm giải trí điện tử”.