EAPC là gì? Nghĩa của từ eapc

EAPC là gì?

EAPC“Euro-Atlantic Partnership Council” trong tiếng Anh.

EAPC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EAPC“Euro-Atlantic Partnership Council”.

Euro-Atlantic Partnership Council: Hội đồng Đối tác Euro-Đại Tây Dương.

Giải thích ý nghĩa của EAPC

EAPC có nghĩa “Euro-Atlantic Partnership Council”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng Đối tác Euro-Đại Tây Dương”.