EASA là gì? Nghĩa của từ easa

EASA là gì?

EASA“European Aviation Safety Agency” trong tiếng Anh.

EASA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EASA“European Aviation Safety Agency”.

European Aviation Safety Agency: Cơ quan An toàn Hàng không Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của EASA

EASA có nghĩa “European Aviation Safety Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan An toàn Hàng không Châu Âu”.