EBD là gì? Nghĩa của từ ebd

EBD là gì?

EBD“Electronic Brake Distribution” trong tiếng Anh.

EBD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EBD“Electronic Brake Distribution”.

Electronic Brake Distribution: Phân phối phanh điện tử.

Giải thích ý nghĩa của EBD

EBD có nghĩa “Electronic Brake Distribution”, dịch sang tiếng Việt là “Phân phối phanh điện tử”.