EBE là gì? Nghĩa của từ ebe

EBE là gì?

EBE“Em bé” trong tiếng Việt, “Extraterrestrial Biological Entity” trong tiếng Anh.

EBE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EBE“Em bé”, “Extraterrestrial Biological Entity”.

Em bé.
Trên facebook hoặc các trang mạng xã hội, EBE đại diện cho cách hiểu của từ Em BÉ.

Extraterrestrial Biological Entity: Thực thể sinh học ngoài Trái đất.
Đề cập đến sự sống giả định mà nó có thể xảy ra bên ngoài Trái Đất.

Một số kiểu EBE viết tắt khác:

Evidence-Based Education: Giáo dục dựa trên bằng chứng.

Etobicoke Board of Education: Hội đồng giáo dục Etobicoke.

Electron Binding Energy: Năng lượng liên kết điện tử.

European Bridges Ensemble: Cầu nối Châu Âu.

Experimental Bridging Establishment: Thiết lập cầu nối thử nghiệm.

Giải thích ý nghĩa của EBE

VIỆT NGỮ.

EBE có nghĩa “Em bé” trong tiếng Việt.

Nó được sử dụng và xuất hiện nhiều trên facebook cũng như trong các trang mạng xã hội khác. EBE (hay EBe, Ebe, EBÉ) là một kiểu viết cách điệu của từ "Em Bé".

Hiện nay, từ này thường dùng để đề cập đến những bé gái (hoặc thiếu nữ, cô gái) dễ thương và đáng yêu.

NGOẠI NGỮ.

EBE có nghĩa “Extraterrestrial Biological Entity”, dịch sang tiếng Việt là “Thực thể sinh học ngoài Trái đất”.

Thông thường từ này được sử dụng khi nói về sự sống ngoài hành tinh. Nó là một khái niệm chung chung, nhưng để diễn giải ra thì như cả một lĩnh vực rộng lớn.

Chẳng hạn như, khoa học về không gian và vũ trũ thám hiểm khám phá những hành tinh hoặc tiểu hành tinh. Sâu hơn là những nền văn mình khác, sự sống khác ở ngoài Trái Đất.