EBO là gì? Nghĩa của từ ebo

EBO là gì?

EBO“Effects Based Operations” trong tiếng Anh.

EBO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EBO“Effects Based Operations”.

Effects Based Operations: Hoạt động dựa trên hiệu ứng.

Một số kiểu EBO viết tắt khác:

European Board of Ophthalmology: Ban nhãn khoa Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của EBO

EBO có nghĩa “Effects Based Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động dựa trên hiệu ứng”.