EBW là gì? Nghĩa của từ ebw

EBW là gì?

EBW“Electron Beam Welding” trong tiếng Anh.

EBW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EBW“Electron Beam Welding”.

Electron Beam Welding: Hàn chùm tia điện tử.

Một số kiểu EBW viết tắt khác:

Exploding BridgeWire: Bùng nổ BridgeWire.

Giải thích ý nghĩa của EBW

EBW có nghĩa “Electron Beam Welding”, dịch sang tiếng Việt là “Hàn chùm tia điện tử”.