ECO là gì? Nghĩa của từ eco

ECO là gì?

ECO“Ecology” trong tiếng Anh.

ECO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECO“Ecology”.

Ecology: Sinh thái học.

Một số kiểu ECO viết tắt khác:

Equity Carve-Out: Xử lý vốn chủ sở hữu.

Eternally Collapsing Object: Vật thể sụp đổ vĩnh cửu.

Energy Company Obligation: Nghĩa vụ của công ty năng lượng.

Encyclopaedia of Chess Openings: Bách khoa toàn thư về cờ vua.

Engineering Change Order: Thứ tự thay đổi kỹ thuật.

European Communications Office: Văn phòng truyền thông Châu Âu.

Economic Cooperation Organization: Tổ chức hợp tác kinh tế.

Giải thích ý nghĩa của ECO

ECO có nghĩa “Ecology”, dịch sang tiếng Việt là “Sinh thái học”.