ECR là gì? Nghĩa của từ ecr

ECR là gì?

ECR“Efficient Consumer Response” trong tiếng Anh.

ECR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECR“Efficient Consumer Response”.

Efficient Consumer Response: Đáp ứng người tiêu dùng hiệu quả.

Một số kiểu ECR viết tắt khác:

Emigration Clearance Required: Yêu cầu giải phóng mặt bằng di cư.

European Congress of Radiology: Đại hội X quang Châu Âu.

Electron Cyclotron Resonance: Sự cộng hưởng của xyclotron electron.

Engineering Change Request: Yêu cầu thay đổi kỹ thuật.

Electrical Contact Resistance: Điện trở tiếp xúc điện.

Electronic Cash Register: Máy tính tiền điện tử.

Engine Control Room: Phòng điều khiển động cơ.

US Institute for Environmental Conflict Resolution: Viện giải quyết xung đột môi trường Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ECR

ECR có nghĩa “Efficient Consumer Response”, dịch sang tiếng Việt là “Đáp ứng người tiêu dùng hiệu quả”.