ECRS là gì? Nghĩa của từ ecrs

ECRS là gì?

ECRS“European Common Radar System” trong tiếng Anh.

ECRS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECRS“European Common Radar System”.

European Common Radar System: Hệ thống rađa chung Châu Âu.

Một số kiểu ECRS viết tắt khác:

Expense and Cost Recovery System: Hệ thống thu hồi chi phí và chi phí.

European Cenozoic Rift System: Hệ thống đứt gãy Kainozoi ở Châu Âu.

ECrime Researchers Summit: Hội nghị thượng đỉnh các nhà nghiên cứu ECrime.

East Coast Radar System: Hệ thống Radar Bờ Đông.

enoyl-CoA carboxylases/reductases.
ECRs.

Electronic Cash Registers: Máy tính tiền điện tử.
ECRs.

Enhanced Child Restraint Systems: Hệ thống kiềm chế trẻ em nâng cao.

Ecdysone Receptors: Cơ quan thụ cảm Ecdysone.
EcRs.

Giải thích ý nghĩa của ECRS

ECRS có nghĩa “European Common Radar System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống rađa chung Châu Âu”.