ECU là gì? Nghĩa của từ ecu

ECU là gì?

ECU“Engine Control Unit” trong tiếng Anh.

ECU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECU“Engine Control Unit”.

Engine Control Unit: Bộ điều khiển động cơ.

Một số kiểu ECU viết tắt khác:

Ecuador: Ecuador.
ISO 3166 trigram.

European Currency Unit: Đơn vị tiền tệ châu Âu.
tổ tiên của đồng euro.

Giải thích ý nghĩa của ECU

ECU có nghĩa “Engine Control Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ điều khiển động cơ”.