EDR là gì? Nghĩa của từ edr

EDR là gì?

EDR“Endpoint Detection and Response” trong tiếng Anh.

EDR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDR“Endpoint Detection and Response”.

Endpoint Detection and Response: Phát hiện và phản hồi điểm cuối.
Thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng.

Một số kiểu EDR viết tắt khác:

Enhanced Data Rate: Tốc độ dữ liệu nâng cao.

Electrodialysis reversal: Đảo ngược thẩm tách điện.

Event Data Recorder: Bộ ghi dữ liệu sự kiện.

Giải thích ý nghĩa của EDR

EDR có nghĩa “Endpoint Detection and Response”, dịch sang tiếng Việt là “Phát hiện và phản hồi điểm cuối”.