EDT là gì? Nghĩa của từ edt

EDT là gì?

EDT“Eastern Daylight Saving Time” trong tiếng Anh.

EDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDT“Eastern Daylight Saving Time”.

Eastern Daylight Saving Time: Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày miền Đông.
UTC-4 giờ.

Giải thích ý nghĩa của EDT

EDT có nghĩa “Eastern Daylight Saving Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày miền Đông”.