EF là gì? Nghĩa của từ ef

EF là gì?

EF“Electro-focus” trong tiếng Anh.

EF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EF“Electro-focus”.

Electro-focus: Tiêu cự điện tử.
ngàm ống kính Canon.

Một số kiểu EF viết tắt khác:

Exafarad: Exafarad.

Entry Foyer: Tiền sảnh.

Giải thích ý nghĩa của EF

EF có nghĩa “Electro-focus”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu cự điện tử”.