EFM là gì? Nghĩa của từ efm

EFM là gì?

EFM“Enterprise Feedback Management” trong tiếng Anh.

EFM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EFM“Enterprise Feedback Management”.

Enterprise Feedback Management: Quản lý phản hồi doanh nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của EFM

EFM có nghĩa “Enterprise Feedback Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý phản hồi doanh nghiệp”.