EFSA là gì? Nghĩa của từ efsa

EFSA là gì?

EFSA“European Food Safety Authority” trong tiếng Anh.

EFSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EFSA“European Food Safety Authority”.

European Food Safety Authority: Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của EFSA

EFSA có nghĩa “European Food Safety Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu”.