EFT là gì? Nghĩa của từ eft

EFT là gì?

EFT“Electronic Fund Transfer” trong tiếng Anh.

EFT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EFT“Electronic Fund Transfer”.

Electronic Fund Transfer: Chuyển tiền điện tử.

Giải thích ý nghĩa của EFT

EFT có nghĩa “Electronic Fund Transfer”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển tiền điện tử”.