EG là gì? Nghĩa của từ eg

EG là gì?

EG“Egypt” trong tiếng Anh.

EG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EG“Egypt”.

Egypt: Ai Cập.
ISO 3166 digram, mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu EG viết tắt khác:

Evil Geniuses: Evil Geniuses.
một đội thể thao điện tử.

Giải thích ý nghĩa của EG

EG có nghĩa “Egypt”, dịch sang tiếng Việt là “Ai Cập”.