EGC là gì? Nghĩa của từ egc

EGC là gì?

EGC“European General Court” trong tiếng Anh.

EGC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EGC“European General Court”.

European General Court: Tòa án chung châu Âu.
Tên của tòa án tư pháp liên minh Châu Âu, xét xử các hành động chống lại thể chế của liên minh.

Một số kiểu EGC viết tắt khác:

Epigallocatechin.
Tên của một hợp chất hóa học.

East Greenland Current: Đông Greenland hiện tại.
Tên của một dòng chảy ngoài biển khơi thuộc phía đông của Greenland.

Giải thích ý nghĩa của EGC

EGC có nghĩa “European General Court”, dịch sang tiếng Việt là “Tòa án chung châu Âu”.