EGP là gì? Nghĩa của từ egp

EGP là gì?

EGP“Egyptian pound” trong tiếng Anh.

EGP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EGP“Egyptian pound”.

Egyptian pound: Bảng Ai Cập.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của EGP

EGP có nghĩa “Egyptian pound”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng Ai Cập”.