EGRET là gì? Nghĩa của từ egret

EGRET là gì?

EGRET“Energetic Gamma-Ray Experiment Telescope” trong tiếng Anh.

EGRET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EGRET“Energetic Gamma-Ray Experiment Telescope”.

Energetic Gamma-Ray Experiment Telescope: Kính viễn vọng thử nghiệm tia gamma tràn đầy năng lượng.

Giải thích ý nghĩa của EGRET

EGRET có nghĩa “Energetic Gamma-Ray Experiment Telescope”, dịch sang tiếng Việt là “Kính viễn vọng thử nghiệm tia gamma tràn đầy năng lượng”.