EHF là gì? Nghĩa của từ ehf

EHF là gì?

EHF“Extremely High Frequency” trong tiếng Anh.

EHF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EHF“Extremely High Frequency”.

Extremely High Frequency: Tần số cực cao.

Giải thích ý nghĩa của EHF

EHF có nghĩa “Extremely High Frequency”, dịch sang tiếng Việt là “Tần số cực cao”.