EIA là gì? Nghĩa của từ eia

EIA là gì?

EIA“Environmental Impact Assessment” trong tiếng Anh.

EIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EIA“Environmental Impact Assessment”.

Environmental Impact Assessment: Đánh giá tác động môi trường.

Một số kiểu EIA viết tắt khác:

Electronic Industries Alliance: Liên minh công nghiệp điện tử.

Emerging Issues Analysis: Phân tích các vấn đề mới nổi.

Environmental Investigation Agency: Cơ quan điều tra môi trường.

Equity-Indexed Annuity: Niên kim được lập chỉ mục vốn chủ sở hữu.

Energy Information Administration: Cơ quan quản lý thông tin năng lượng.

Exercise-Induced Asthma: Hen suyễn do tập thể dục.

Equine Infectious Anemia: Thiếu máu truyền nhiễm ở ngựa.

Giải thích ý nghĩa của EIA

EIA có nghĩa “Environmental Impact Assessment”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá tác động môi trường”.